Specials

Video thumbnail: WETA Around Town Striking Iron

WETA Around Town

Striking Iron

Panelists discuss the exhibit Striking Iron.

Striking Iron

Video thumbnail: WETA Around Town Fabulation

WETA Around Town

Fabulation

Around Town panelists discuss the play Fabulation.

Fabulation

Video thumbnail: WETA Around Town Assassins

WETA Around Town

Assassins

Panelists discuss the play Assassins.

Assassins

Video thumbnail: WETA Around Town Enrico David

WETA Around Town

Enrico David

Panelists discuss an Enrico David exhibit.

Enrico David

Video thumbnail: WETA Around Town Eye to I

WETA Around Town

Eye to I

Panelists discuss the exhibit Eye to I.

Eye to I

Video thumbnail: WETA Around Town Life of Animals

WETA Around Town

Life of Animals

Panelists discuss the exhibit Life of Animals in Japanese Art.

Life of Animals

Video thumbnail: WETA Around Town Toni Morrison: The Pieces I Am

WETA Around Town

Toni Morrison: The Pieces I Am

Panelists discuss Toni Morrison: The Pieces I Am.

Toni Morrison: The Pieces I Am

Video thumbnail: WETA Around Town Yesterday

WETA Around Town

Yesterday

Panelists review the film Yesterday.

Yesterday

Video thumbnail: WETA Around Town The Farewell

WETA Around Town

The Farewell

Panelists discuss the film The Farewell.

The Farewell

Video thumbnail: WETA Around Town Artists Respond

WETA Around Town

Artists Respond

Panelists discuss the exhibit Artists Respond.

Artists Respond

Video thumbnail: WETA Around Town The Ballad of Mu Lan

WETA Around Town

The Ballad of Mu Lan

Panelists discuss The Ballad of Mu Lan.

The Ballad of Mu Lan

Video thumbnail: WETA Around Town Wolf Trap 3

WETA Around Town

Wolf Trap 3

Summer highlights from Wolf Trap.

Wolf Trap 3

Video thumbnail: WETA Around Town Matilda

WETA Around Town

Matilda

Panelists discuss the play Matilda.

Matilda

Video thumbnail: WETA Around Town Twisted Melodies

WETA Around Town

Twisted Melodies

Panelists discuss the play Twisted Melodies.

Twisted Melodies

Video thumbnail: WETA Around Town Long Shot

WETA Around Town

Long Shot

Panelists discuss the film Long Shot.

Long Shot

Video thumbnail: WETA Around Town American Pre-Raphaelites

WETA Around Town

American Pre-Raphaelites

Panelists discuss the exhibit American Pre-Raphaelites.

American Pre-Raphaelites

Video thumbnail: WETA Around Town Tolkien

WETA Around Town

Tolkien

A review of the film Tolkien.

Tolkien

Video thumbnail: WETA Around Town Herblock

WETA Around Town

Herblock

Panelists discuss an art exhibit.

Herblock

Video thumbnail: WETA Around Town Wolf Trap 2

WETA Around Town

Wolf Trap 2

Wolf Trap's mid Summer highlights

Wolf Trap 2

Video thumbnail: WETA Around Town Spunk

WETA Around Town

Spunk

Panelists discuss the play Spunk.

Spunk

Video thumbnail: WETA Around Town Wolf Trap

WETA Around Town

Wolf Trap

Wolf Trap's early Summer highlights

Wolf Trap

Video thumbnail: WETA Around Town Mary Stuart

WETA Around Town

Mary Stuart

Panelists discuss the play Mary Stuart.

Mary Stuart

Video thumbnail: WETA Around Town Love’s Labor’s Lost

WETA Around Town

Love’s Labor’s Lost

Panelists discuss Love’s Labor’s Lost.

Love’s Labor’s Lost