Specials

  Video thumbnail: WETA Around Town Enrico David

  WETA Around Town

  Enrico David

  Panelists discuss an Enrico David exhibit.

  Enrico David

  Video thumbnail: WETA Around Town Eye to I

  WETA Around Town

  Eye to I

  Panelists discuss the exhibit Eye to I.

  Eye to I

  Video thumbnail: WETA Around Town Life of Animals

  WETA Around Town

  Life of Animals

  Panelists discuss the exhibit Life of Animals in Japanese Art.

  Life of Animals

  Video thumbnail: WETA Around Town The Farewell

  WETA Around Town

  The Farewell

  Panelists discuss the film The Farewell.

  The Farewell

  Video thumbnail: WETA Around Town Toni Morrison: The Pieces I Am

  WETA Around Town

  Toni Morrison: The Pieces I Am

  Panelists discuss Toni Morrison: The Pieces I Am.

  Toni Morrison: The Pieces I Am

  Video thumbnail: WETA Around Town Yesterday

  WETA Around Town

  Yesterday

  Panelists review the film Yesterday.

  Yesterday

  Video thumbnail: WETA Around Town Artists Respond

  WETA Around Town

  Artists Respond

  Panelists discuss the exhibit Artists Respond.

  Artists Respond

  Video thumbnail: WETA Around Town Wolf Trap 3

  WETA Around Town

  Wolf Trap 3

  Summer highlights from Wolf Trap.

  Wolf Trap 3

  Video thumbnail: WETA Around Town The Ballad of Mu Lan

  WETA Around Town

  The Ballad of Mu Lan

  Panelists discuss The Ballad of Mu Lan.

  The Ballad of Mu Lan

  Video thumbnail: WETA Around Town Matilda

  WETA Around Town

  Matilda

  Panelists discuss the play Matilda.

  Matilda

  Video thumbnail: WETA Around Town Twisted Melodies

  WETA Around Town

  Twisted Melodies

  Panelists discuss the play Twisted Melodies.

  Twisted Melodies

  Video thumbnail: WETA Around Town Long Shot

  WETA Around Town

  Long Shot

  Panelists discuss the film Long Shot.

  Long Shot

  Video thumbnail: WETA Around Town American Pre-Raphaelites

  WETA Around Town

  American Pre-Raphaelites

  Panelists discuss the exhibit American Pre-Raphaelites.

  American Pre-Raphaelites

  Video thumbnail: WETA Around Town Tolkien

  WETA Around Town

  Tolkien

  A review of the film Tolkien.

  Tolkien

  Video thumbnail: WETA Around Town Herblock

  WETA Around Town

  Herblock

  Panelists discuss an art exhibit.

  Herblock

  Video thumbnail: WETA Around Town Wolf Trap 2

  WETA Around Town

  Wolf Trap 2

  Wolf Trap's mid Summer highlights

  Wolf Trap 2

  Video thumbnail: WETA Around Town Tintoretto: Artist of Renaissance Venice

  WETA Around Town

  Tintoretto: Artist of Renaissance Venice

  Panelist discuss a National Gallery of Art exhibit.

  Tintoretto: Artist of Renaissance Venice

  Video thumbnail: WETA Around Town Spunk

  WETA Around Town

  Spunk

  Panelists discuss the play Spunk.

  Spunk

  Video thumbnail: WETA Around Town Mary Stuart

  WETA Around Town

  Mary Stuart

  Panelists discuss the play Mary Stuart.

  Mary Stuart

  Video thumbnail: WETA Around Town Wolf Trap

  WETA Around Town

  Wolf Trap

  Wolf Trap's early Summer highlights

  Wolf Trap

  Video thumbnail: WETA Around Town Love’s Labor’s Lost

  WETA Around Town

  Love’s Labor’s Lost

  Panelists discuss Love’s Labor’s Lost.

  Love’s Labor’s Lost

  Video thumbnail: WETA Around Town Michael Kahn

  WETA Around Town

  Michael Kahn

  Robert Aubry Davis chats with Michael Kahn.

  Michael Kahn

  Video thumbnail: WETA Around Town Michael Kahn - Part 2

  WETA Around Town

  Michael Kahn - Part 2

  Robert Aubry Davis continues his conversation with Michael Kahn.

  Michael Kahn - Part 2

  Video thumbnail: WETA Around Town Gloria Bell

  WETA Around Town

  Gloria Bell

  Panelists discuss the film Gloria Bell.

  Gloria Bell