Season 2021

Video thumbnail: WETA Around Town Nine Days

WETA Around Town

Nine Days

A review of the film Nine Days.

Nine Days

Video thumbnail: WETA Around Town How It Ends

WETA Around Town

How It Ends

Panelists review the film How It Ends.

How It Ends

Video thumbnail: WETA Around Town Pig

WETA Around Town

Pig

A review of the film Pig.

Pig

Video thumbnail: WETA Around Town Joe Bell

WETA Around Town

Joe Bell

Panelists review the film Joe Bell.

Joe Bell

Video thumbnail: WETA Around Town CODA

WETA Around Town

CODA

A review of the film CODA.

CODA

Video thumbnail: WETA Around Town Wolf Trap Summer 2021: Part 2

WETA Around Town

Wolf Trap Summer 2021: Part 2

More of Wolf Trap's Summer season.

Wolf Trap Summer 2021: Part 2

Video thumbnail: WETA Around Town Wolf Trap Summer 2021: Part 1

WETA Around Town

Wolf Trap Summer 2021: Part 1

A look ahead at the Wolf Trap Summer season.

Wolf Trap Summer 2021: Part 1

Video thumbnail: WETA Around Town In the Heights

WETA Around Town

In the Heights

A review of In the Heights.

In the Heights

Video thumbnail: WETA Around Town Those Who Wish Me Dead

WETA Around Town

Those Who Wish Me Dead

A review of Those Who Wish Me Dead.

Those Who Wish Me Dead

Video thumbnail: WETA Around Town Wolf Trap Opera: June-July 2021

WETA Around Town

Wolf Trap Opera: June-July 2021

A look at the Wolf Trap Opera summer season.

Wolf Trap Opera: June-July 2021

Video thumbnail: WETA Around Town Together Together

WETA Around Town

Together Together

A review of Together Together.

Together Together

Video thumbnail: WETA Around Town The Woman in the Window

WETA Around Town

The Woman in the Window

A review of The Woman in the Window.

The Woman in the Window

Video thumbnail: WETA Around Town Army of the Dead

WETA Around Town

Army of the Dead

Panelists discuss Army of the Dead.

Army of the Dead

Video thumbnail: WETA Around Town Swingers Project and Self-Portrait in a Kimono

WETA Around Town

Swingers Project and Self-Portrait in a Kimono

Panelists discuss The Swingers Project and Self-Portrait in a Kimono.

Swingers Project and Self-Portrait in a Kimono

Video thumbnail: WETA Around Town Migration Series and Great America

WETA Around Town

Migration Series and Great America

Panelist discuss and compare two artworks.

Migration Series and Great America

Video thumbnail: WETA Around Town Janet Alexander Griffin

WETA Around Town

Janet Alexander Griffin

A discussion with Janet Alexander Griffin.

Janet Alexander Griffin

Video thumbnail: WETA Around Town Coming 2 America

WETA Around Town

Coming 2 America

Panelists discuss Coming 2 America.

Coming 2 America

Video thumbnail: WETA Around Town The World to Come

WETA Around Town

The World to Come

A review of The World to Come.

The World to Come

Video thumbnail: WETA Around Town Wandavision

WETA Around Town

Wandavision

Panelist discuss Wandavision.

Wandavision

Video thumbnail: WETA Around Town Judas and the Black Messiah

WETA Around Town

Judas and the Black Messiah

A review of Judas and the Black Messiah.

Judas and the Black Messiah

Video thumbnail: WETA Around Town The United States vs. Billie Holiday

WETA Around Town

The United States vs. Billie Holiday

Panelists discuss The United States vs. Billie Holiday.

The United States vs. Billie Holiday

Video thumbnail: WETA Around Town “Front Row: National” at Wolf Trap

WETA Around Town

“Front Row: National” at Wolf Trap

A look at Wolf Trap's Front Row: National series.

“Front Row: National” at Wolf Trap

Video thumbnail: WETA Around Town The Father

WETA Around Town

The Father

Panelists review the film The Father.

The Father